Individuaalne keeleõpe on mugav võimalus õppida keelt enda vajadustest lähtuvalt koostatud õppeprogrammi järgi ja seda endale sobivas tempos. Interling viib läbi vene ja eesti keele eratunde. Eratundide sisu planeerimisel lähtume individuaalselt iga kliendi eesmärkidest, soovidest ja keele oskustasemest. Valime sobiva õppeprogrammi ja õppeintensiivsuse. Esimeses tunnis toimuvas vestluses hindab meie koolitaja keeleõppija keele valdamise taset ja lähtub sellest individuaalse õppeprogrammi koostamisel. Keskendume õppija arusaamis- ja väljendusoskuse arendamisele. Soovi korral saame siduda õppetöös käsitletavaid teemasid ja kasutatavaid materjale õppija erialase valdkonna või huvidega, et keelt oleks võimalik rakendada nii igapäeva- kui tööelus.