Pakume kirjaliku tõlke teenust eri valdkondades. Tõlgime nii kaubandus-, turundus-, finants- kui majandustekste, tehnilisi ja juriidilisi tekste, hariduslikke ja kirjanduslikke tekste, pakume veebilehe tõlkimise teenust jpm.

Teostame ka tõlketekstide lokaliseerimist. Lokaliseerimine on teksti tõlkimine teisse keelde, sobitades teksti konkreetse keele kultuurikeskkonda, arvestades vastava piirkonna eripärasid, traditsioone ja kohalikke reegleid. Lokaliseerimise käigus kohandatakse tõlkematerjal vajaliku tarbijaturu jaoks.

Lisaks teksti tõlkimisele ja lokaliseerimisele teeme me ka tekstikorrektuuri ja toimetame tõlgitud tekste. Tekstikorrektuur on õigekirja- ja trükivigade parandamine. Sel juhul loeb töö teostaja vaid tõlgitud teksti ega võrdle seda sisuliselt lähtekeeles oleva tekstiga. Teksti toimetamine on kahes eri keeles oleva teksti võrdlemine omavahel nii sisuliselt, stiililiselt kui terminoloogiliselt. Tellides tõlked Interlingist võite olla kindel, et tõlgitud tekstil on korrektne õigekiri, kirjavahemärgistus, stiil ja sõnavara ning tõlketekst vastab originaaltekstile.

Tõlkimisprotsessi etapid:

  • Teie edastate meile tekstidokumendi originaaltekstiga.
  • Me hindame teksti mahtu ja keerukust ning tõlke tähtaega.
  • Saadud andmete põhjal edastame teile hinnapakkumise.
  • Saades teilt kinnituse, alustame tõlketööga.
  • Tõlgitud tekst toimetatakse ja tehakse tekstikorrektuur.
  • Anname teile üle tõlketeksti (-faili) soovitud keeles ja formaadis.

Parima tõlketulemuse saavutamiseks on oluline tihe koostöö kliendiga. Tihtipeale on töö tellijal kindel nägemus nii teksti stiili kui terminoloogia osas. Tavaliselt tellija ise tunneb terminoloogiat kõige paremini või oskab anda suuniseid, millist terminoloogiat kasutada. Seepärast on alati teretulnud igasugused lisamaterjalid, mis võivad parema tõlketulemuse saamisele kaasa aidata. 

Kirjaliku tõlke hind sõltub teksti mahust ja valdkonnast ning töö valmimise tähtajast. Kirjalike tõlgete mahtu hindame originaalteksti sõnade arvu alusel. Tellija jaoks on see eriti mugav, sest tõlketöö tellimust esitades saate te hinnapakkumise, milles kajastub kohe ka töö lõplik hind. Kui lähteteksti täpset mahtu ei ole võimalik tööd alustades hinnata (nt veebilehe puhul), kujuneb töö hind tõlgitud teksti mahu alusel. Interlingis on kirjaliku tõlke hinnad alates 0,05 €/sõna. Kiirtööde puhul (tõlge valmib 24 tunni jooksul) võib lisanduda kiirtöö tasu, mis moodustab 50% tavapärase tasu summast.

Interlingist on võimalik tellida ka referatiivne tõlge. See on selline tõlkeliik, mille puhul on esiplaanile seatud teksti sisulise mõtte edasiandmine. Teksti ei tõlgita sõna-sõnalt, vaid tehakse kokkuvõtteid, mis toovad välja kõige olulisemad tekstiosad. Võrreldes originaaltekstiga on referatiivne tõlge väiksema mahuga ja ülevaatlikum. Referatiivne tõlge sobib näiteks õppematerjalide, artiklite, kirjavahetuse, kasutusjuhendite jms tõlkimiseks. Antud tõlkeliik aitab säästa nii raha kui aega. Referatiivse kirjaliku tõlke mahtu hindame tõlgitud teksti sõnade arvu alusel.