Audiovisuaalne tõlge on väga lai termin, mis hõlmab ekraanitõlke eri liike mitmesuguse audiovisuaalse sisu tõlkimiseks. Interling pakub audio- ja videomaterjalide tõlkimise ning lokaliseerimise teenuseid ja videomaterjalide subtitreerimise teenuseid. Audiovisuaalne tõlge ei piirdu ainult filmitoodanguga, vaid hõlmab ka õppe- ja reklaamvideosid, lastesaateid, vaegkuulajatele mõeldud teleprogramme, videomänge, teatri- ja ooperitõlget jpm.

Audiovisuaalse tõlke protsessis on oluline tõlketekst lokaliseerida ehk kohandada sihtturule. Täpsemalt öeldes on lokaliseerimine teksti tõlkimine teisse keelde, sobitades teksti konkreetse keele kultuurikeskkonda, arvestades vastava piirkonna eripärasid, traditsioone ja kohalikke reegleid.

Subtitreerimine on keeruline töö, nii sisuliselt kui tehniliselt. Näiteks võib ka kõige argisemas seriaalis tulla ette stseene, mille õige tõlkimine nõuab põhjalikke erialateadmisi (meditsiin, kriminalistika jne). Samuti esineb filmidialoogides sageli rahvapäraseid või kujundlikke ütlusi, slängi ja kitsalt kultuurispetsiifilisi väljendeid, mida suudab täpselt tõlkida vaid antud kultuuriruumi, selle eripära ja kõnekäändeid põhjalikult tundev inimene. Lisaks sellele peab subtiitrite tõlkija valdama spetsiaalseid arvutiprogramme. Kui ostate subtitreerimise teenuse Interlingist, võite olla kindel, et tööd teostab kõigile neile kriteeriumitele vastav spetsialist.

Turundusspetsialistid soovitavad lisada internetis levitavatele (reklaam)videotele subtiitrid ka siis, kui te ei soovi neid tõlkida ehk kasulik on ka lisada videole subtiitrid samas keeles mis video ise. Seda seetõttu, et üle poole videotest vaadatakse Facebookis ja Instagramis ilma helita. Sellepärast on mõttekas lisada oma ettevõtte Facebooki või Instagrami (reklaam)videole ka eesti- või venekeelsed subtiitrid. Sellega suurendate oluliselt tõenäosust, et inimene vaatab teie video lõpuni, mis omakorda suurendab võimalust, et te saate uue kliendi ja reklaamile kulutatud raha ei lähe kaotsi, vaid toob hoopis oodatud kliendi ja müügitehingu.

Interling pakub järgmiseid audiovisuaalse tõlke ja subtitreerimise teenuseid:

  • Audio- ja videomaterjalide transkribeerimine ehk suulise teksti kirjapanemine (vajadusel ajakoodidega).
  • Tõlkimine ja subtitreerimine, järgides subtiitrite tõlkimise ja tegemise reegleid. Subtiitrid tuleb mahutada ettenähtud limiiti, nii et kõik oluline saaks öeldud. Siin kehtib kaks olulist piirangut: ruumi- ja ajapiirang. Ruumipiirang määrab, kui mitu rida ja mitu tähemärki korraga ekraanile mahub. Ridu on tavaliselt üks või kaks, tähemärkide arv reas võib varieeruda, näiteks vahemikus 30–50. Ajapiirang määrab, kui mitu sekundit üks subtiiter saab ekraanil olla. Sellest tulenevalt on subtiitris olev kirjalik tekst enamasti vastava suulise teksti kokkuvõte.
  • Subtiitrite kodeerimine ehk pildimaterjaliga ajastamine. Tuleb arvestada, et korraliku algmaterjali puudumisel on ajakoodide paikapanek väga ajamahukas töö, mis võib võtta kordades rohkem aega kui tõlkimine ise.
  • Subtiitrifaili valmistamine.
  • Subtiitrite „kõrvetamine“

Audiovisuaalse tõlke hind sõltub valitud teenustest ja teie poolt pakutavast algmaterjalist. Enne tõlkima hakkamist tuleb välja selgitada, mis formaadis on originaalmaterjal, kas on olemas videofail, korrektne käsikiri ja subtiitrifail. Vajadusel tuleb audio-/videofail transkribeerida. Seejärel tekst tõlgitakse, lokaliseeritakse ja toimetatakse lähtuvalt sellest, kas tõlgitud tekst subtitreeritakse või plaanitakse kasutada pealelugemise või dubleerimise jaoks. Kliendiga lepitakse kokku, mis failivormingus klient tõlgitud teksti soovib ja mis formaadis peaks olema lõpptulemus. Subtitreerimise puhul tuleb kokku leppida ka subtiitrite maht (ruumi- ja ajapiirang). Samakeelse video subtitreerimisel sõltub hind eelkõige sellest, kas videol on olemas korrektne käsikiri.