Ettevõtte koduleht, veebisait, veebileht –  heal lapsel mitu nime. Kuid olenemata sellest, kuidas me seda täpselt kutsume, on ettevõtte veebileht tänapäeval iga äri lahutamatu osa ja täidab ettevõtte jaoks väga olulisi eesmärke. Ettevõtte veebileht on ettevõtte visiitkaart internetis, ettevõtte müügitööriist ja turunduse keskpunkt. Ettevõtte turundusstrateegia oluline osa on kodulehe tõlkimine, sest see aitab tõsta ettevõtte mainet, tuua kodulehele rohkem külastajaid ning seega suurendada klientide hulka.

Tõlgitud veebileht annab klientidele võimaluse saada kogu vajalikku infot pakutavatest toodetest ja teenustest nende emakeeles. Seega on kodulehe tõlkimine loogiline samm, kui soovite siseneda uuele turule ja muuta oma äri rahvusvaheliseks. Kuid mitte ainult. Ka ainult Eestis tegutsedes võiks arvestada sellega, et Eestis on vene keel ligi 30% elanikkonna emakeel. Vene keelt kõneleva sihtrühmani jõudmine on väga oluline, sest olenevalt kliendisegmendist võib see tuua koguni kolmandiku võrra paremad äritulemused.

Kindel on, et Eestis tegutseva ettevõtte puhul aitab äriedule kaasa kodulehe tõlkimine vene keelde. Lisaks sellele on oluline tõsiasi, et vene keel on paljudes riikides kas riigikeel (Venemaa ja Valgevene), ametlik keel (Kasahstan ja Kõrgõzstan), regionaalkeel (Ukraina, Moldova, Tadžikistan, Armeenia ja Rumeenia) või lihtsalt elanike hulgas levinud ja hästi tuntud keel (Läti, Bulgaaria, Poola jt). Seetõttu aitab venekeelne koduleht siseneda ka nende riikide turgudele ja tutvustada oma tooteid ning teenuseid mitmele võimalikule sihtturule korraga.

Tõlgitud kodulehetekst on see, mida teie klient esimesena näeb. Tõlge peab olema väga hea, et äratada kliendis usaldust teie ettevõtte ja teie ettevõtte pakutavate teenuste ning toodete kvaliteedi suhtes. Hea veebilehe tõlke puhul kodulehte mitte ainult ei tõlgita, vaid ka lokaliseeritakse. See tähendab seda, et teie veebilehe sisu kohandatakse sihtturule ja seal elavatele inimestele, et tekst tunduks neile võimalikult oma ja kodune.

Veebilehe tõlkimise protsess ja eripärad

Veebilehe tõlkimisel on vajalikud keele- ja kultuuriteadmised, kuid kasulikud on ka IT-teadmised. Tellides oma veebilehe tõlke Interlingist võite olla kindel, et teie kodulehe tõlkimisega tegeleb pädev spetsialist, kellel on kõik need teadmised olemas. Meie veebilehtede tõlkijal on lisaks tõlkeõpetuse magistrikraadile olemas ka noorema tarkvaraarendaja tunnistus.

Kui hakkate tellima veebilehe tõlget, mõelge läbi, kes on tõlgitud veebilehe sihtrühm. Kas tõlge läheb eelkõige Eesti turule või soovite tutvustada oma äri ka välisturgudel? Vastavalt sellele tuleks vaadata üle tõlgitav sisu. Kas tõlkida kogu sisu või mitte? Näiteks välisturule minnes võiks lühendada kohaliku tähtsusega info hulka ja vajadusel luua hoopis uut välisturule orienteeritud sisu. Veebilehe lokaliseerimisel võetakse arvesse sihtkultuur, vajadusel teisendatakse mõõtühikuid, kuupäevaformaati ja valuutat. Tõlkides vene keelde tuleb arvestada sellega, et veebilehe külastaja poole tuleb pöörduda teie-vormis, sest eesti keeles laialt levinud sinatamine ei tule venekeelse kultuuriruumi puhul kõne alla.

Arvestada tuleb ka sellega, et sõna ja lause keskmine pikkus on eri keeltes erinev. Eesti keelest vene keelde tõlkides pikeneb tekst umbes 20%. Tõlgitud tekst peab mahtuma nuppudele, menüüsse, piltidele jne. Mõnikord tuleb sobivaima tekstikuju leidmiseks kasutada hoopis uut sõna. Sel põhjusel ei ole hea teha veebilehe tõlget väljaspool konteksti ehk tõlkida üksikuid lauseid või sõnu ilma tervet teksti ja kodulehe kujundust nägemata. Sest siis on oht, et tõlge ei mahu veebilehe disaini ja võib tunduda toores. Seetõttu ei soovitata saata veebilehe tõlkijale ainult tekst (tavaline kirjalik tõlge), vaid kindlasti peaks olema võimalik näha ka veebilehte ennast. Sellise tõlkimise variandi puhul tuleb arvestada veel asjaoluga, et tõlgitud kodulehe teksti kopeerimisel veebilehele võib tekkida vigu, sest andmesisestaja ei pruugi tõlkekeelt vallata. Sel juhul tasuks mõelda selle peale, et pärast tõlgitud teksti veebilehele sisestamist vaataks tõlkija sisestatud tõlked üle. Ühtlasi saab siis anda tõlkele viimase lihvi. Teine võimalus on tõlkida otse sisuhaldussüsteemis.

Üldiselt on veebilehe tõlkimise protsess selline:

  • Tekst võetakse veebist välja (uurige oma arendajalt, kas teie kodulehel on võimalik teksti tõlkimiseks automaatselt importida/eksportida).
  • Tekst tõlgitakse ja toimetatakse.
  • Tekst tõstetakse veebilehele tagasi.
  • Tõlget testitakse veebilehel ja antakse viimane lihv.

Tõlgitud veebilehe testimine tõlkeprotsessi lõpus on väga oluline. Selle käigus kontrollitakse teksti funktsionaalsust ja sobivust konteksti, linkide õiget asukohta tekstis, kontrollitakse, kas tekst mahub ära nuppudele, menüüsse, piltidele jne. Kontrollitakse ka seda, kas fondid ja spetsiaalsed tähemärgid on korrektselt kuvatud. Kirillitsa puhul on oht, et mõne kirjatüübi puhul võivad osad tähed muutuda märkideks ja tekst ei ole loetav. Testida tuleks ka veebilehe tõlketeksti sobivust eri brauserites ja nutiseadmetes. Kui testimisel ilmneb mõni probleem, saab õigeaegselt seda kõrvaldada ja vajadusel teha ka keelelist viimistlust.

Veel üks oluline aspekt, mille peale veebilehe tõlget tellides mõelda tasuks, on märksõnadele optimeeritud tõlketekst. Kui soovite lisaks enda toodete ja teenuste tutvustamisele ka seda, et teid otsingumootorites üles leitakse, oleks hea enne veebilehe tõlkimist läbi mõelda SEO-märksõnad ehk märksõnad otsingumootorite jaoks. Kui lokaliseerimine on mõeldud inimesele, siis optimeerimine on mõeldud robotitele, mis kuvavad otsingutulemusi kindlate algoritmide ja tehniliste näitajate alusel. Ei piisa ainult märksõnade tõlkimisest, vaid peab arvestama sihtkeeles enim kasutatavaid ja otsitavaid vasteid ehk valida tuleks sihtkeele kõige populaarsemaid märksõnu teie tegevusvaldkonnas. Arvestada tuleks ka märksõnakonkurentsi sihtturul ja seda, milliseid päringuid sihtturu inimesed internetis teevad. Selleks tuleb teha märksõnaanalüüs. Märksõnade analüüs on olulisemate märksõnade nimekirja koostamine, võttes arvesse teie tegevusala, kliendiprofiili ja pakutavaid tooteid ning teenuseid. Õigete SEO-märksõnade kasutamine tõlketeksti koostamisel  aitab tõsta veebilehte otsingumootorite tulemustes ülespoole ja seega olla teie veebilehel võõrkeelses keeleruumis paremini leitav. Seetõttu oleks veebilehe tõlkimisel mõistlik alustada märksõnade analüüsiga, seejärel tuleks veebilehe tekst tõlkida ja kohandada uute märksõnade järgi.

Veebilehe tõlke hind kujuneb vastavalt tõlgitava teksti mahule ja valdkonnale, tähtajale, teksti tõlkimise viisile (veebilehelt eksporditud tekst või tõlkimine sisuhaldussüsteemis) ja valitud lisateenustele (SEO-märksõnade analüüs, SEO-märksõnadele optimeeritud tõlketekst, tõlgitud veebilehe testimine jne).